Training voorbereiding brugklas

 • in een 1-op-1-situatie en zeer kleine groep
 • 12 lessen
 • plannen en organiseren van huiswerk
 • leren leren (leren van lange stukken tekst, woorden uit vreemde talen etc.)
 • leerstijlen die bij jou passen, herkennen en toepassen
 • studievaardigheden/werkvormen toepassen: samenvattingen, mindmaps etc.
 • omgaan met verschillen tussen groep 8 en de middelbare school
 • rekenvaardigheden
 • zinsontleding, woordsoorten benoemen en werkwoordspelling
 • schrijfvaardigheid
 • agenda juist gebruiken
 • maken van een werkstuk


Onze training ter voorbereiding op de brugklas geven wij in een 1-op-1-situatie en in zeer klein groepsverband (maximaal drie tot vier kinderen). Allereerst leren wij de kinderen juist om te gaan met de voornaamste verschillen tussen groep 8 en de middelbare school. Aan het plannen en organiseren van het huiswerk wordt de nodige aandacht besteed. Ook wordt gekeken welke leerstijlen, zoals het maken van samenvattingen en mindmaps, het beste bij de kinderen passen om die vervolgens samen toe te passen.

Ook het leren leren (leren van teksten, woorden uit vreemde talen etc.) komt aan bod tijdens deze training. Vakinhoudelijk krijgen de kinderen een opfriscursus zinsontleding, woordsoorten benoemen en werkwoordspelling. Ten slotte wordt de schrijfvaardigheid van de kinderen bijgestuurd en worden hun rekenvaardigheden geoefend, zodat uiteindelijk een goede start gemaakt kan worden in de brugklas.