Taal

Ook voor moeite met spelling, grammatica, interpunctie, begrijpend lezen, woordenschat of een ander facet van taal (stijlfiguren etc.) waarbij het niet in directe zin om het schrijven van een stuk tekst gaat, kan iemand bij ons aankloppen. Om hierin beter te worden, bieden wij trainingen per onderdeel aan, maar ook trainingen waarin twee of meer facetten verwerkt zijn. Hiernaast geven wij trainingen om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de NT2-toets (Nederlands als tweede taal) en andere taaltoetsen. Deze trainingen worden normaal gesproken in een 1-op-1-situatie gegeven, maar kunnen in overleg ook in zeer klein groepsverband (maximaal drie tot vier personen) gevolgd worden.