Studiegerelateerde diensten

Huiswerkbegeleiding
•    gratis en vrijblijvend intakegesprek en persoonlijk plan van aanpak
•    plannen, organiseren en structuur aanbrengen
•    motivatie en discipline
•    studievaardigheden/werkvormen
•    juist gebruik (school)agenda
•    vakinhoudelijke uitleg m.b.t. alle vakken
•    overhoren van de stof
•    extra aandacht voor probleemvakken
•    kleine groepen
•    middagen, avonden en zaterdagochtend

Alvorens de jongere start met huiswerkbegeleiding voeren wij een gratis en vrijblijvend intakegesprek met u aan de hand waarvan wij samen met u een persoonlijk plan van aanpak opstellen en afspraken maken. Leren plannen en leren organiseren vormen de basis van onze huiswerkbegeleiding. Het is daarbij de bedoeling dat jongeren leren vooruit te kijken en vooruit te leren. Daarbij is het aanleren van structuur essentieel, maar ook het motiveren van de jongeren en het aanleren van discipline mogen niet ontbreken. Daarnaast moeten jongeren geleerd krijgen hoe ze moeten leren op een manier die bij hen past, onder andere door het leren toepassen van studievaardigheden/werkvormen, zoals het maken van een beknopte samenvatting/mindmap. Erg belangrijk is ook het juist leren gebruiken van de (school)agenda. Uiteraard geven wij ook vakinhoudelijke uitleg m.b.t. alle vakken, overhoren wij de stof en schenken wij extra aandacht aan vakken waar men moeite mee heeft. Om de kwaliteit van onze huiswerkbegeleiding te waarborgen, werken wij met kleine groepen van maximaal acht tot tien jongeren per begeleid(st)er. Huiswerkbegeleiding wordt gegeven van maandag- t/m vrijdagmiddag, maandag- t/m donderdagavond en zaterdagochtend.

Bijles
•    in een 1-op-1-situatie en zeer kleine groep
•    alle vakken
•    vmbo, havo, vwo, mbo, hbo en wo
•    ook basisonderwijs: (begrijpend) lezen, spelling en wiskunde/rekenen (Cito)
•    uitleg theorie en vervolgens theorie toepassen
•    juiste aanpak van een bepaald vak
•    eventueel huiswerk om te oefenen
•    enthousiasmeren en motiveren
•    ook studie-/schoolopdrachten: werkstukken, presentaties, verslagen etc.

Onze bijlessen geven wij in een 1-op-1-situatie en in alle vakken vanaf 1 uur per week. Groepsbijlessen (maximaal drie tot vier jongeren) zijn mogelijk in onderling overleg. De bijlessen worden op alle niveaus gegeven: basisonderwijs, vmbo, havo, vwo, mbo, hbo en wo. Tijdens onze bijlessen leggen wij de theorie van het betreffende vak uit en wordt die theorie vervolgens toegepast. Mocht een jongere de basis van het betreffende vak nog niet onder de knie hebben, dan zorgen wij ervoor dat hij/zij deze gaat beheersen in combinatie met het behandelen van de huidige stof. Eventueel wordt vooruitgekeken naar toekomstige stof. Indien gewenst, krijgt de jongere aan het einde van de bijles huiswerk mee naar huis om te oefenen met de stof. Vervolgens wordt de eerstvolgende bijles bekeken hoe dat oefenen verlopen is. Uiteraard wordt tijdens een bijles uitgelegd hoe de jongere het beste met een bepaald vak om kan gaan (juiste aanpak) en proberen wij de jongere enthousiast(er) te maken over, en daardoor gemotiveerd(er) voor, dat vak. Ook voor hulp bij studie-/schoolopdrachten, zoals werkstukken, presentaties en verslagen, is bijles de aangewezen vorm van begeleiding.

Cito-toetstraining    
•    in een 1-op-1-situatie en zeer kleine groep
•    8 lessen en eindevaluatie
•    Entreetoets groep 7 en Eindtoets groep 8
•    bekend maken met toetsvorm
•    leren juist om te gaan met toetsspanning
•    oefenen onder tijdsdruk
•    foutenanalyse
•    opfrissen van lesstof aan de hand van foutenanalyse
•    huiswerk aan de hand van foutenanalyse
•    zelfvertrouwen opbouwen
•    motiveren

Onze Cito-toetstraining geven wij in een 1-op-1-situatie en in zeer klein groepsverband (maximaal drie tot vier kinderen) en heeft betrekking op de Entreetoets uit groep 7 en de Eindtoets uit groep 8. Wij maken de kinderen vertrouwd met het juist lezen en interpreteren van de tekst en de vraagstelling. Ook leren wij de kinderen de eventuele toetsspanning in het juiste perspectief te plaatsen. Om een echt toetsmoment zo goed mogelijk na te bootsen, laten wij de kinderen onder tijdsdruk werken. Aan de hand van een foutenanalyse kijken wij samen met de kinderen naar de verbeterpunten. Vervolgens geven wij uitleg over de fouten en oefenen wij de bijbehorende stof alvorens wij huiswerk over die stof opgeven. Tijdens de training bouwen wij samen met de kinderen zelfvertrouwen en motivatie op, zodat ze zelfverzekerd en gemotiveerd het daadwerkelijke toetsmoment ingaan.

Examen- en tentamentraining    
•    in een 1-op-1-situatie en kleine groep
•    4 dagen intensief (meivakantie) en/of langdurig in bijlesvorm
•    tijdsplanning, tijdsdruk en tijdsbesef
•    bij langdurige eindexamentraining grondig de eindexamenstof doornemen
•    maken en bespreken van oefenopdrachten (proefeindexamens)
•    beheersing onderdelen van de eindexamenstof
•    verbeterpunten achterhalen
•    aangeven hoe verbeterpunten aangepakt dienen te worden
•    vakinhoudelijke uitleg
•    vertrouwen in eigen capaciteiten vergroten
•    motivatie verhogen
•    persoonlijke aandacht
•    begeleiding bij herexamen
•    niet alleen eindexamen; ook andere examens (verkeersexamen) en tentamens

Onze eindexamentraining geven wij in een 1-op-1-situatie en in klein groepsverband (maximaal acht tot tien jongeren). Het is mogelijk om de training te volgen op vier intensieve dagen (meivakantie) en/of in een langdurige bijlesvorm waarin de jongere structureel begeleid wordt. Tijdens de vier intensieve dagen werken de jongeren onder tijdsdruk, waardoor ze (meer) tijdsbesef krijgen. Tijdens de langdurige training wordt met de jongere een tijdsplanning gemaakt, waardoor de jongere tijdig de eindexamenstof beheerst en deze daarna nog de nodige keren kan herhalen en/of oefenen. In beide trainingsvormen worden oefenopdrachten, onder andere aan de hand van proefeindexamens, gemaakt en besproken. Zo ontstaat een goed beeld van de onderdelen van de eindexamenstof die de jongere nog niet beheerst en worden de verbeterpunten achterhaald. Vervolgens wordt aangegeven hoe de verbeterpunten aangepakt dienen te worden. Daarbij mag vakinhoudelijke uitleg natuurlijk niet ontbreken. Naar aanleiding van het gericht werken aan de verbeterpunten, vergroot de jongere het vertrouwen in zijn/haar capaciteiten en raakt hij/zij gemotiveerder voor het eindexamen. Ondanks dat de training tijdens de vier intensieve dagen plaatsvindt in klein groepsverband, staat persoonlijke aandacht ook daarin voorop. Uiteraard begeleiden wij ook jongeren tijdens hun voorbereiding op een herexamen, alle andere examens, zoals het verkeersexamen (theorie en praktijk), en tentamens.

Training voorbereiding brugklas
•    in een 1-op-1-situatie en zeer kleine groep
•    12 lessen
•    plannen en organiseren van huiswerk
•    leren leren (leren van lange stukken tekst, woorden uit vreemde talen etc.)
•    leerstijlen die bij jou passen, herkennen en toepassen
•    studievaardigheden/werkvormen toepassen: samenvattingen, mindmaps etc.
•    omgaan met verschillen tussen groep 8 en de middelbare school
•    rekenvaardigheden
•    zinsontleding, woordsoorten benoemen en werkwoordspelling
•    schrijfvaardigheid
•    agenda juist gebruiken
•    maken van een werkstuk

Onze training ter voorbereiding op de brugklas geven wij in een 1-op-1-situatie en in zeer klein groepsverband (maximaal drie tot vier kinderen). Allereerst leren wij de kinderen juist om te gaan met de voornaamste verschillen tussen groep 8 en de middelbare school. Aan het plannen en organiseren van het huiswerk wordt de nodige aandacht besteed. Ook wordt gekeken welke leerstijlen, zoals het maken van samenvattingen en mindmaps, het beste bij de kinderen passen om die vervolgens samen toe te passen. Ook het leren leren (leren van teksten, woorden uit vreemde talen etc.) komt aan bod tijdens deze training. Vakinhoudelijk krijgen de kinderen een opfriscursus zinsontleding, woordsoorten benoemen en werkwoordspelling. Ten slotte wordt de schrijfvaardigheid van de kinderen bijgestuurd en worden hun rekenvaardigheden geoefend, zodat uiteindelijk een goede start gemaakt kan worden in de brugklas.

Plannen en organiseren
Veel jongeren hebben moeite met het plannen en organiseren van hun studiewerkzaamheden (uiteraard vormt het aanbrengen van structuur een belangrijk onderdeel van plannen en organiseren). Daarom is plannen en organiseren een vast onderdeel bij veel van onze begeleidingsvormen. Het is echter ook mogelijk om een aparte training in plannen en organiseren te volgen. Ook deze training geven wij in een 1-op-1-situatie en in zeer klein groepsverband (maximaal drie tot vier jongeren).

Studievaardigheden/Werkvormen
Veel jongeren hebben moeite met het herkennen en toepassen van de juiste studievaardigheden/werkvormen, zoals het maken van mindmaps/samenvattingen en het overschrijven van woorden uit vreemde talen. Daarom is het herkennen en toepassen van de juiste studievaardigheden/werkvormen een vast onderdeel bij veel van onze begeleidingsvormen. Het is echter ook mogelijk om een aparte training hierin te volgen. Ook deze training geven wij in een 1-op-1-situatie en in zeer klein groepsverband (maximaal drie tot vier jongeren).

Schrijfvaardigheid    
Een schrijven van een goed stuk tekst is zo gemakkelijk nog niet. Je moet op allerlei facetten letten: spelling, grammatica, interpunctie, bondige zinnen, indeling, overzichtelijkheid en lay-out. Daarom bieden wij een training schrijfvaardigheid aan. Tijdens deze training wordt ingegaan op alle facetten van schrijfvaardigheid, daarbij natuurlijk wel lettend op de sterke en minder sterke kanten van iemands schrijfvaardigheid. Deze training wordt doorgaans in een 1-op-1-situatie gegeven, maar kan in overleg ook in zeer klein groepsverband (maximaal drie tot vier personen) gevolgd worden.

Taal    
Ook voor moeite met spelling, grammatica, interpunctie, begrijpend lezen, woordenschat of een ander facet van taal (stijlfiguren etc.) waarbij het niet in directe zin om het schrijven van een stuk tekst gaat, kan iemand bij ons aankloppen. Om hierin beter te worden, bieden wij trainingen per onderdeel aan, maar ook trainingen waarin twee of meer facetten verwerkt zijn. Hiernaast geven wij trainingen om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de NT2-toets (Nederlands als tweede taal) en andere taaltoetsen. Deze trainingen worden normaal gesproken in een 1-op-1-situatie gegeven, maar kunnen in overleg ook in zeer klein groepsverband (maximaal drie tot vier personen) gevolgd worden.

Rekenen
Ook voor moeite met rekenen (breuken, procenten, metrieke stelsel etc.) bieden wij trainingen aan. Om zich te verbeteren in rekenen, bieden wij trainingen per onderdeel aan, maar ook trainingen waarin twee of meer facetten verwerkt zijn, vormen een mogelijkheid. Hiernaast geven wij trainingen om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op rekentoetsen. Deze trainingen worden normaliter in een 1-op-1-situatie gegeven, maar kunnen in overleg ook in zeer klein groepsverband (maximaal drie tot vier personen) gevolgd worden.

Coaching
Onze begeleiding in de vorm van coaching hebben wij in het leven geroepen voor jongeren die niet zozeer vakinhoudelijke problemen ervaren tijdens hun studie (en daardoor niet zo geschikt zijn voor de huiswerkbegeleiding en bijlessen), maar die niet (precies) weten hoe ze (bepaalde) studiegerelateerde zaken moeten aanpakken. Veelal gaat het dan om structuur, planning en samenwerking. Deze coaching vindt plaats in een 1-op-1-situatie en is geschikt voor alle niveaus: basisonderwijs, vmbo, havo, vwo, mbo, hbo en wo.


In overleg behoort een combinatie van bovenstaande diensten ook tot de mogelijkheden. Om deze mogelijkheden te bespreken, voor meer informatie over onze diensten en voor onze overige tarieven, raden wij u aan telefonisch contact met ons op te nemen, eventueel om een gratis en vrijblijvende afspraak te maken.