Huiswerkbegeleiding

  • gratis en vrijblijvend intakegesprek en persoonlijk plan van aanpak
  • plannen, organiseren en structuur aanbrengen
  • motivatie en discipline
  • studievaardigheden/werkvormen
  • juist gebruik (school)agenda
  • vakinhoudelijke uitleg m.b.t. alle vakken
  • overhoren van de stof
  • extra aandacht voor probleemvakken
  • kleine groepen
  • middagen, avonden en zaterdagochtend


Alvorens de jongere start met huiswerkbegeleiding voeren wij een gratis en vrijblijvend intakegesprek met u aan de hand waarvan wij samen met u een persoonlijk plan van aanpak opstellen en afspraken maken. Leren plannen en leren organiseren vormen de basis van onze huiswerkbegeleiding. Het is daarbij de bedoeling dat jongeren leren vooruit te kijken en vooruit te leren. Daarbij is het aanleren van structuur essentieel, maar ook het motiveren van de jongeren en het aanleren van discipline mogen niet ontbreken.

Daarnaast moeten jongeren geleerd krijgen hoe ze moeten leren op een manier die bij hen past, onder andere door het leren toepassen van studievaardigheden/werkvormen, zoals het maken van een beknopte samenvatting/mindmap. Erg belangrijk is ook het juist leren gebruiken van de (school)agenda. Uiteraard geven wij ook vakinhoudelijke uitleg m.b.t. alle vakken, overhoren wij de stof en schenken wij extra aandacht aan vakken waar men moeite mee heeft. Om de kwaliteit van onze huiswerkbegeleiding te waarborgen, werken wij met kleine groepen van maximaal acht tot tien jongeren per begeleid(st)er. Huiswerkbegeleiding wordt gegeven van maandag- t/m vrijdagmiddag, maandag- t/m donderdagavond en zaterdagochtend.