Examen- en tentamentraining

 • in een 1-op-1-situatie en kleine groep
 • 4 dagen intensief (meivakantie) en/of langdurig in bijlesvorm
 • tijdsplanning, tijdsdruk en tijdsbesef
 • bij langdurige eindexamentraining grondig de eindexamenstof doornemen
 • maken en bespreken van oefenopdrachten (proefeindexamens)
 • beheersing onderdelen van de eindexamenstof
 • verbeterpunten achterhalen
 • aangeven hoe verbeterpunten aangepakt dienen te worden
 • vakinhoudelijke uitleg
 • vertrouwen in eigen capaciteiten vergroten
 • motivatie verhogen
 • persoonlijke aandacht
 • begeleiding bij herexamen
 • niet alleen eindexamen; ook andere examens (verkeersexamen) en tentamens


Onze eindexamentraining geven wij in een 1-op-1-situatie en in klein groepsverband (maximaal acht tot tien jongeren). Het is mogelijk om de training te volgen op vier intensieve dagen (meivakantie) en/of in een langdurige bijlesvorm waarin de jongere structureel begeleid wordt. Tijdens de vier intensieve dagen werken de jongeren onder tijdsdruk, waardoor ze (meer) tijdsbesef krijgen. Tijdens de langdurige training wordt met de jongere een tijdsplanning gemaakt, waardoor de jongere tijdig de eindexamenstof beheerst en deze daarna nog de nodige keren kan herhalen en/of oefenen. In beide trainingsvormen worden oefenopdrachten, onder andere aan de hand van proefeindexamens, gemaakt en besproken.

Zo ontstaat een goed beeld van de onderdelen van de eindexamenstof die de jongere nog niet beheerst en worden de verbeterpunten achterhaald. Vervolgens wordt aangegeven hoe de verbeterpunten aangepakt dienen te worden. Daarbij mag vakinhoudelijke uitleg natuurlijk niet ontbreken. Naar aanleiding van het gericht werken aan de verbeterpunten, vergroot de jongere het vertrouwen in zijn/haar capaciteiten en raakt hij/zij gemotiveerder voor het eindexamen.

Ondanks dat de training tijdens de vier intensieve dagen plaatsvindt in klein groepsverband, staat persoonlijke aandacht ook daarin voorop. Uiteraard begeleiden wij ook jongeren tijdens hun voorbereiding op een herexamen, alle andere examens, zoals het verkeersexamen (theorie en praktijk), en tentamens.