Bijles

  • in een 1-op-1-situatie en zeer kleine groep
  • alle vakken
  • vmbo, havo, vwo, mbo, hbo en wo
  • ook basisonderwijs: (begrijpend) lezen, spelling en wiskunde/rekenen (Cito)
  • uitleg theorie en vervolgens theorie toepassen
  • juiste aanpak van een bepaald vak
  • eventueel huiswerk om te oefenen
  • enthousiasmeren en motiveren
  • ook studie-/schoolopdrachten: werkstukken, presentaties, verslagen etc.


Onze bijlessen geven wij in een 1-op-1-situatie en in alle vakken vanaf 1 uur per week. Groepsbijlessen (maximaal drie tot vier jongeren) zijn mogelijk in onderling overleg. De bijlessen worden op alle niveaus gegeven: basisonderwijs, vmbo, havo, vwo, mbo, hbo en wo. Tijdens onze bijlessen leggen wij de theorie van het betreffende vak uit en wordt die theorie vervolgens toegepast. Mocht een jongere de basis van het betreffende vak nog niet onder de knie hebben, dan zorgen wij ervoor dat hij/zij deze gaat beheersen in combinatie met het behandelen van de huidige stof.

Eventueel wordt vooruitgekeken naar toekomstige stof. Indien gewenst, krijgt de jongere aan het einde van de bijles huiswerk mee naar huis om te oefenen met de stof. Vervolgens wordt de eerstvolgende bijles bekeken hoe dat oefenen verlopen is. Uiteraard wordt tijdens een bijles uitgelegd hoe de jongere het beste met een bepaald vak om kan gaan (juiste aanpak) en proberen wij de jongere enthousiast(er) te maken over, en daardoor gemotiveerd(er) voor, dat vak. Ook voor hulp bij studie-/schoolopdrachten, zoals werkstukken, presentaties en verslagen, is bijles de aangewezen vorm van begeleiding.